PELLET

Co to jest pellet?

 

Pellet – jest to rodzaj odnawialnego, ekologicznego paliwa stałego w postaci granulatu, powstającego ze sprasowanej pod wysokim ciśnieniem biomasy drzewnej. Spotyka się również określenia pellet na granulaty powstałe z innej biomasy roślinnej, tzw. agropellet (np. pellet ze słomy). Posiada on jednak inne właściwości energetyczne niż pellet drzewny. Zależą one od surowca, z którego jest wyprodukowany.

Pellet, Pelet, Pelety, Pellets

 

W Polsce spotyka się wiele różnych pisowni nazwy tego paliwa. Jest ona zapożyczona od angielskiego słówka pellets, oznaczającego po prostu granulki, kulki. Precyzyjniej, jest to skrót od zwrotu wood pellets – czyli granulat drzewny. Pellet może być wytwarzany z wszelakiego rodzaju biomasy drzewnej, np: resztek z produkcji drzewnej, biomasy leśnej lub z terenów przydrożnych. Głównym źródłem materiału wykorzystywanym do produkcji pelletu najwyższej jakości są: trociny, zrębki i wióry tartaczne. Pelet to wysoko energetyczne paliwo spalane w palnikach, piecach, kotłach, kominkach oraz innych urządzeniach grzewczych przeznaczonych do ogrzewania budynków i pomieszczeń. Stąd wzięły się niektóre nazwy i określenia, takie jak „zielony węgiel” lub „zielona energia”. Wartość energetyczna peletu waha się w granicach: 4,6-5 kWh/kg, 16-20 MJ/kg.

 

Cechami szczególnymi pelletu jest brak emisji szkodliwych gazów podczas spalania oraz niewielka ilość popiołu pozostała po jego spaleniu

(od 0,2% do 2%), który dodatkowo jest doskonałym ekologicznym nawozem.

Z czego powstaje pellet?

 

Najlepszej jakości paliwem jest granulat drzewny – pellet, produkowany z czystych trocin tartacznych, zrębków i wiórów z drewna o niskiej zwartości żywicy, bez żadnych dodatków lepiących. Najczęściej używa się do tego drewna z: sosny, świerku, brzozy, buku, klonu, dębu, jodły lub wierzby. Często można spotkać się z opinią, że najlepsze są pelety o jasnej barwie, wyprodukowane z drewna sosny lub świerku. Jasny kolor informuje o niskiej zawartości kory w pelecie, która bywa zanieczyszczona piaskiem – a to przekłada się na większą ilość popiołu i mniejszą kaloryczność.

Na co zwracać uwagę przy zakupie pelletu.

 

Przy zakupie peletu od nowego dostawcy, radzimy zakupić próbną porcję aby sprawdzić jak się spala. Duża ilość popiołu oraz powstanie żużla w kotle po spaleniu peletu może świadczyć o tym, że producent wytwarza pellet z gorszego jakościowo surowca i musi np. dodawać do pelletu niepożądanych substancji klejących.

 

Pellet powinien być:

 

  • suchy (7 -12 % wilgotności)

  • sprzedawany w szczelnych workach foliowych

  • wolny od pyłu, trocin, kory ani pokruszonego peletu

  • jednolitych wymiarów

  • w kolorze i zapachu zbliżonym do drewna

Zapraszamy  do  kontaktu

tel.  724  678 094

tel.  607 159  434 

 

adres e-mail:

 

cholody.ecopellet@gmail.com

adres e-mail:

 

cholody.ecopellet@gmail.com