LIZAWKA SOLNA Z MIKROELEMENTAMI

LISAL M 10kg

 

Polski produkt pochodzący z Kopalni Soli w Kłodawie

Lizawki solne dla zwierząt stanowią źródło łatwo przyswajalnego sodu i chloru.

Kłodawskie lizawki solne wzbogacone są o różne kompozycje mikroelementów.

Ich stosowanie zaleca się ze względu na   pogarszające się w naszym kraju zasobność gleb w mikroelementy.

Wyniki badań nad przyswajalnością mikroelementów z pasz przez przeżuwaczy wskazują,

że jest ona niższa niż dotychczas sadzono, wynosi bowiem 50%.            

 Należy więc uzupełniać deficyt mikroelementów przez skarmianie zwierząt lizawkami.

Przeznaczenie:

  • bydło: cielęta powyżej 2 m-cy, jałówki i buhajki hodowlane, krowy, opasy, buhaje rozpłodowe

  • zwierzyna płowa: w chowie wolnym, fermowym i ogrodach zoologicznych (jelenie, daniele, inne)

 

 

 

 

 

 

Mikroelementy pochodzące z lizawek solnych powinny być dostarczane zwierzętom przez cały rok – zwłaszcza w porze letniej, kiedy zwierzęta znaczną część

dnia spędzają na pastwiskach, a tym samym nie otrzymują regularnie pasz treściwych lub przyjmują je w bardzo ograniczonych ilościach.

Powoduje to zubożenie diety w składniki mineralne. Ich deficyt może jednak zostać w łatwy sposób uzupełniony poprzez zastosowanie lizawek solnych.

 

Składniki mineralne w tej postaci bezwzględnie powinny być dostarczane zwierzętom również w okresie zimowym, kiedy ich główny pokarm stanowią m.in. ubogie w mikroelementy produkty uboczne przemysłu rolnego.

 

Przed podaniem produktu należy usunąć umieszczoną na nim etykietę.

Kłodawskie lizawki solne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych dla zwierząt. Ich skarmianie odbywa się poprzez dobrowolne pobieranie przez zwierzęta poprzez zlizywanie powierzchni i krawędzi brykietów.

W czasie skarmiania należy zapewnić zwierzętom także dostęp do wody pitnej.

Zapraszamy  do  kontaktu

tel.  724  678 094

tel.  607 159  434 

 

adres e-mail:

 

cholody.ecopellet@gmail.com

adres e-mail:

 

cholody.ecopellet@gmail.com