System Mieszania Paliwa w Komorze Spalania


• Zwiększone usuwanie popiołu,
• Ulepszony proces spalania.

 

System Spalania Nadciśnieniowego


• Powietrze dostarczane centralnie   do         komory spalania,
• Zwiększone wirowanie płomienia,
• Zredukowana możliwość cofnięcia   płomienia.

System Szybkiego Rozpalania

 

 • Zapalarka – element PTC zatopiony w ceramice,

 • Energooszczędny element grzewczy,

 •  Automatyczne uruchomienie po zaniku napięcia.

X MINI 

X MINI 35

X 44

X 70

X 100

X 120

X 190

 

X 260

X 350

X 500

X 150

X MINI 35

X MINI

 

Zakres mocy: 5-26 Kw

Średni pobór mocy : 60 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 12 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

 

 

X MINI

 

Zakres mocy: 5-26 Kw

Średni pobór mocy : 60 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 12 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

X MINI 35

 

Zakres mocy: 8-35 Kw

Średni pobór mocy : 60 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 14 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

X 44

 

Zakres mocy: 10-44 Kw

Średni pobór mocy : 60 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 19 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

X 70

 

Zakres mocy: 15-70  Kw

Średni pobór mocy : 75 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 22 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm

 •     owies

 •     sucha pestka

X 100

 

Zakres mocy: 30-100 Kw

Średni pobór mocy : 75 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 24 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

X 120

 

Zakres mocy: 40-120 Kw

Średni pobór mocy : 75 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 27 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

X 150

 

Zakres mocy: 50-150 Kw

Średni pobór mocy : 75 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 35 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

X 190

 

Zakres mocy: 65-190 Kw

Średni pobór mocy : 120 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 55 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

X 260

 

Zakres mocy: 80-260 Kw

Średni pobór mocy : 120 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 64 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

X 350

 

Zakres mocy: 100-350 Kw

Średni pobór mocy : 150 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 87 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

X 500

 

Zakres mocy: 120-500 Kw

Średni pobór mocy : 350 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 138 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

X 500

Linia X to najdłużej rozwijana seria palników produkowana przez Pellas X. Wytrzymałość i niezawodność o najszerszym zakresie mocy (5 – 500 kW) to wyróżniające ją cechy. Urządzenia wyróżniające się technologiami mieszania paliwa w komorze spalania i spalania nadciśnieniowego,
wsparte systemem szybkiego rozpalania. W palnikach można zastosować paliwo w postaci pelletu drzewnego, pestek lub owsa.

 

wytrzymałe, niezawodne palniki o najszerszym zakresie mocy

LINIA X

Zapraszamy  do  kontaktu

tel.  724  678 094

tel.  607 159  434 

 

adres e-mail:

 

cholody.ecopellet@gmail.com

adres e-mail:

 

cholody.ecopellet@gmail.com