LINIA REVO

 

Palniki REVO to produkty innowacyjne na rynku światowym. Ich przełomowość polega na wysoce zaawansowanej technologii obrotowej komory spalania, kontrolowanej przez napęd hybrydowy Pellas X. Oprócz wysokiej sprawności spalania sięgającej 99%, to unikatowe rozwiązanie tzw. palnika rotacyjnego zapewnia permanentne samooczyszczanie się z popiołu pozostającego w trakcie spalania. Można stosować paliwo w postaci pelletu, pelletu drzewnego niskiej jakości, pestek i owsa.

Przełomowa technologia obrotowej komory spalania kontrolowana przez napęd hybrydowy.

 

 

 

 

 

 

 

System Obrotowej Komory Spalania:

 

• Wysoka stabilność procesu spalania,

• Stałe samooczyszczanie z popiołów,

• Zgodny z kwalifikowanym agropelletem,

• Dłuższa trwałość łożysk wirnika i ich szybka wymiana.

 

System Spalania Nadciśnieniowego:

 

• Powietrze dostarczane centralnie do komory spalania,

• Zwiększone wirowanie płomienia,

• Zredukowana możliwość cofnięcia płomienia.

 

 

System Szybkiego Rozpalania:

 

• Zapalarka – element PTC zatopiony w ceramice,

• Energooszczędny element grzewczy,

• Automatyczne uruchomienie po zaniku napięcia.

REVO  MINI 35

REVO 70

REVO 100

REVO  120

REVO 150

REVO 44

System Napędu Hybrydowego Pellas X

 

• Wentylator i podajnik wewnętrzny zintegrowane w jednym     napędzie,

 

• W pełni kontrolowany przez czujnik Halla,

 

• Pełna synchronizacja paliwa i powietrza,

 

• Energooszczędny – niski pobór mocy,

 

• Wysoka bezwładność wirnika - zmniejsza możliwość

   przegrzania,

 

• Niska emisja spalin – 5ta klasa,

 

• Najwyższa sprawność spalania – do 99%.

 

 

System Rury Pływającej :

 

• Brak blokad i zacięć spowodowanych naprężeniami termicznymi.

 

 

System Łopatek Powietrza:

 

• Precyzyjne dostarczanie powietrza do komory spalania,

• Dłuższa trwałość komory spalania,

• Zredukowany współczynnik powietrza do paliwa.

 

 

 

 

 

 

REVO MINI

REVO MINI

 

Zakres mocy: 5-26 Kw

Średni pobór mocy : 50 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 15 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     kwalifikowany agropellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

REVO MINI 35

 

Zakres mocy: 8-35 Kw

Średni pobór mocy : 50 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 17 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     kwalifikowany agropellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

REVO 44

 

Zakres mocy: 10-44 Kw

Średni pobór mocy : 70 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 24 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     kwalifikowany agropellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

REVO 70

 

Zakres mocy:15-70 Kw

Średni pobór mocy : 85 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 27 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     kwalifikowany agropellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

REVO 100

 

Zakres mocy: 30-100 Kw

Średni pobór mocy : 85 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 29,5 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     kwalifikowany agropellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

REVO 120

 

Zakres mocy: 40-120 Kw

Średni pobór mocy : 85 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 33,5 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     kwalifikowany agropellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

REVO 150

 

Zakres mocy: 50-150 Kw

Średni pobór mocy : 85 W

Klasa emisji wg PN-EN 15270:2008 : 5

Sprawność  spalania : do 99%

Waga: 41 kg

 

Paliwa:

 •     pellet 6-8 mm
 •     kwalifikowany agropellet 6-8 mm
 •     owies
 •     sucha pestka

Zapraszamy  do  kontaktu

tel.  724  678 094

tel.  607 159  434 

 

adres e-mail:

 

cholody.ecopellet@gmail.com

adres e-mail:

 

cholody.ecopellet@gmail.com