Regulator pogodowy, poprzez sterowanie oraz regulację pracy instalacji c.o., zapewnia komfort cieplny w pomieszczeniach. Jednocześnie zapewnia on oszczędność zużywanej energii cieplnej, która z kolei wpływa na zmniejszenie kosztów ogrzewania, zapewniając w ten sposób komfort finansowy.

Zapraszamy  do  kontaktu

tel.  724  678 094

tel.  607 159  434 

 

adres e-mail:

 

cholody.ecopellet@gmail.com

adres e-mail:

 

cholody.ecopellet@gmail.com